โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/WS9CwjJ815032021021414.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 524
  • Total: 123.318