โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง