โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2563 (รายไตรมาส)

1. รายละเอียดข้อมูลคนพิการ30มิ.ย.63.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 381
  • Total: 74.123