โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

อธิบดี พก. นำชม พร้อมร่วมกิจกรรมบูธ พก. ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

03-10-2565

รมว.พม. เชิดชูเกียรติ พก. มีผลงานเด่นจากรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 (ทีมเรามีเรา) และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบจัดทำ E-Library พร้อมรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน

03-10-2565

อธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส นายอนุกูล ปีดแก้ว เข้ารับตำแหน่งปลัด พม.

03-10-2565

พม. โดย พก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 20 ปี

03-10-2565

อธิบดี พก. นำชมผลิตภัณฑ์พร้อมร่วมกิจกรรมของบูธ พก. ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

02-10-2565

พม. โดย พก. ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ (Forum Talk) : นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ : ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

02-10-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี พก. นำชม พร้อมร่วมกิจกรรมบูธ พก. ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

03-10-2565

รมว.พม. เชิดชูเกียรติ พก. มีผลงานเด่นจากรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 (ทีมเรามีเรา) และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบจัดทำ E-Library พร้อมรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน

03-10-2565

อธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส นายอนุกูล ปีดแก้ว เข้ารับตำแหน่งปลัด พม.

03-10-2565

พม. โดย พก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 20 ปี

03-10-2565

อธิบดี พก. นำชมผลิตภัณฑ์พร้อมร่วมกิจกรรมของบูธ พก. ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

02-10-2565

พม. โดย พก. ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ (Forum Talk) : นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ : ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

02-10-2565
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ดำเนินงานภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งานสนับสนุนการจัดบริการคนพิการ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย (คนที่ ๒) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ดำเนินงานภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งานสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (คนที่ ๑) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (คนที่ ๒) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ช่าใช้บริการสัญญาณผ่านดาวเทียม new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานกลุ่มการคลัง ช่วยปฏิบัติงานการเงิน new
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ-ทั่วประเทศ-เพื่อให้บริการ-one-stop-service-ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ-ณ-สถานพยาบาล ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล (ครั้งที่ 2)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ
ราคากลางจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2565
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศจาก ๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th
ประกาศจาก ๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓. สำนักงาน ป.ป.ช. ๔.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอแจ้งการขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรืนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 new
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จาก 1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. สถานบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง จาก ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒. สภากาชาดไทย ๓. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดหนองม่วง ต.บ้านไทร อ.ประโครชัย จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าจัดซื้อเตียงพยาบาล รถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ราย
วัดพุทธบูชานิมิตร จังหวัดลพบุรี ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำบีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีรายชื่อล่ามในกระบวนการยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประกาศพก. เรื่อง การพ้นสภาพการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ จาก 1.วัดใหม่ไทยถาวร 2.วัดทานตะวัน 3.วัดโคกกระเบื้อง 4.วัดคาสามัคคีธรรม
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ new
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหร
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทิธ์สูง รุ่นที่ 18
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอนุกูล ปีดแก้ว)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ