Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 2861


  • Today: 280
  • Total: 121.084