Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พก. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศกำลังพลที่บรรจุปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ประจำปีงบฯ 65

21-10-2021

พก. ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตกหล่น เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

21-10-2021

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

20-10-2021

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/64

19-10-2021

พก. ร่วมกับ บ. วัลแคน โคอะลิชั่น จก. หารือเตรียมจัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ด้าน AI

19-10-2021

พก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lab ครั้งที่ 1

19-10-2021
  • Featured VDO