Accessibility

Accessibility Tools

Department of empowerment of persons with disabilities

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีรับมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. พร้อมร่วมอบรมการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี

พก. ร่วมพิธีรับมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. พร้อมร่วมอบรมการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี

17-05-2024
พก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จเปิดประชุมสัมมนาระดับประเทศ Child Protection Summit, Bangkok 2024

พก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จเปิดประชุมสัมมนาระดับประเทศ Child Protection Summit, Bangkok 2024

16-05-2024
พก. ร่วมงานประชุมเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2566 - 2567 (The Launch of the 2023-24 Global Human Development Report)

พก. ร่วมงานประชุมเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2566 - 2567 (The Launch of the 2023-24 Global Human Development Report) "ปลดล็อกกับดัก: ความร่วมมือในมุมมองใหม่ในโลกที่แบ่งขั้ว" (Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World)

15-05-2024
พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

14-05-2024
พก. เปิดโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านคนพิการให้แก่ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

พก. เปิดโครงการอบรมทบทวนความรู้ด้านคนพิการให้แก่ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

14-05-2024
พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

17-05-2024
  • Featured VDO
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th