ส่งเรื่องขอทำบัตรใหม่

ส่งเรื่องขอทำบัตรใหม่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เข้าปีที่สองแล้วยังไม่ได้บัตร