ขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ

อยากทราบถึงขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ เนื่องจากแม่เป็นผู้พิการ มีบัตรคนพิการ อยากจะนำแม่ไปลดหย่อนภาษี ในข้ออุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณมากค่ะ