ขอบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีหนังสือรับรองใช้แทนบัตรหมดอายุ

อบต ได้ดำเนินการพาไปตรวจร่างกาย ยื่นเรื่องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการให้ แต่ให้เพียงหนังสือรับรองใช้แทนบัตรคนพิการกับคนดูแลเท่านั้น ตอนนี้หนังสือรับรองหมดอายุมานานแล้ว จะสามารถขอรับบัตรประจำตัวคนพิการได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
คำตอบ: 
สาเหตุที่ได้รับใบแทน เนื่องจากบัตรคนพิการแบบแข็งไม่เพียงพอ หากต้องการขอรับบัตรแข็ง ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมที่ศาลากลางจังหวัดได้เลยค่ะ