ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
มีสถานที่ฝึกงานให้กับคนพิการที่เรียนในระดับอุดมศึกษาบ้างไหมคะ 01/18/2015 - 17:49
สุดารัตน์
ตอบแล้ว
เรื่องเบี้ย 01/17/2015 - 15:58
wassana
ตอบแล้ว
คนพิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี แล้วถ้าเรียน ปวส. จะฟรีหรือเปล่า 01/16/2015 - 09:53
อภิรักษ์
ตอบแล้ว
เรื่องการยื่นแบบรายงาน ปี 58 01/14/2015 - 14:40
เยาวภา
ตอบแล้ว
เรื่องเงิน 800 01/14/2015 - 10:40
บี
ตอบแล้ว
เรื่องเงินคนพิการ800บาท 01/13/2015 - 13:39
กรกริช พวงมาลี
ตอบแล้ว
สอบถามเรื่องเงินคนพิการที่เพิ่มเป็น 800 บาท เริ่มให้ตั้งแต่วันไหนครับ 01/10/2015 - 05:35
พิศักดิ์
ตอบแล้ว
เอกสารกู้ยืมเงินคนพิการ 01/01/2015 - 12:27
สม
ตอบแล้ว
ขออนุมัติใช้งานระบบจ้างงานคนพิการกี่วันถึงจะทราบผล 12/23/2014 - 13:31
อนุศาสน์
ตอบแล้ว
อยากทราบจำนวนเด็กพิการ 12/01/2014 - 22:39
พงษ์
ตอบแล้ว
กรุณาตอบคำถาม 11/30/2014 - 14:42
ส.ต.ทศพร ตาคม
ยังไม่ตอบ
การรายงานการจ้างงานคนพิการ 11/28/2014 - 18:24
ทัศน์ ทองวงศ์
ตอบแล้ว
เลือกปฎิบัติต่อคนพิการ 11/21/2014 - 17:23
ส.ต.ทศพร ตาคม
ยังไม่ตอบ
การแจ้งเปลี่ยนชื่อคนดูแลผู้พิการ จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลเดิมไปเซ็นชื่อรับรองด้วยหรือไม่ 11/18/2014 - 13:13
อ้อ
ตอบแล้ว
ฟ้องศาล 11/17/2014 - 13:10
ส.ต.ทศพร ตาคม
ยังไม่ตอบ
จะดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จพ.0-1 -2-3-4 ได้ที่ไหนบ้างคะ 11/11/2014 - 13:02
พนักงานบริษัทฯ
ตอบแล้ว
แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งบริษัท 10/25/2014 - 14:43
อนุชิต
ตอบแล้ว
โรงพยาบาลที่รองรับความเป็นผู้ะการมีหน้าที่ทำอะไรบ้างค่ะ 10/15/2014 - 18:20
ตอบแล้ว
สมุดประจำตัวตนพิการ 10/08/2014 - 10:01
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
ต่อสัญญาณคนพิการ 09/26/2014 - 11:18
กรรณิกา
ตอบแล้ว

Pages