รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม 2560

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม 2560
ข้อมูลเรียก ณ วันที่  10  เดือนเมษายน 2560
ภาพประกอบ: 
หน้าแรก รายงานสถานการณ์คนพิการ มีนาคม 2560
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ