NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง

วันที่/เวลา: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2017 - 09:00
สถานที่: 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. ได้ให้การต้อนรับ นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ซึ่งเดินทางมามอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง จำนวน 523,800 บาท เพื่อดูแลผู้รับบริการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่าง
ภาพประกอบ: 
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง
NBT มอบเงินให้แก่บ้านราชาวดีหญิง