โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กรกฎาคม 4, 2017 - 15:00
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน
ภาพประกอบ: 
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน
โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน