(ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่/เวลา: 
จันทร์, สิงหาคม 21, 2017 - 07:30
สถานที่: 
ณ สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07.45 น. ณ สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ติดตามการประชุมฯ จากศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ด้วย

  ภาพประกอบ: 
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
   (ศปก.พม.) ครั้งที่ 685/2557-2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)