ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่/เวลา: 
เสาร์, สิงหาคม 12, 2017 - 07:30
สถานที่: 
ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ภาพประกอบ: 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์