รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สถานที่: 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยอาหารที่ประทานเลี้ยง คือ ข้าวหน้าไก่ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และผลไม้ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมสถานที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ โดยอันเชิญพระรูป และประดับผ้าแพรสี เพื่อให้สมพระเกียรติ โดยมีนางวัชราพร ธวัชวะชุม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบุคคลากร พก. ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ: 
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
รอง อธิบดี พก.ให้การต้อนรับคุณข้าหลวงในพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ