การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

วันที่/เวลา: 
จันทร์, สิงหาคม 28, 2017 - 09:00
สถานที่: 
ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จังหวัดนนท
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จังหวัดนนทบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย จัดระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการในการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี และทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทางฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
ภาพประกอบ: 
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง (สำหรับคนพิการรุนแรง) จัดโดยสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย