การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

วันที่/เวลา: 
จันทร์, สิงหาคม 28, 2017 - 10:30
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ จัดโดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ จัดระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน
ภาพประกอบ: 
การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ