ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์คนพิการกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันที่ประกาศ: 
22 กันยายน 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง