ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
3 กรกฎาคม 2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง