ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
11 ตุลาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง