โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 19,500.- บาท


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง