โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.ระยะเวลาครึ่งวัน (จำนวน 3 ชั่วโมง) หลักสูตรอบรมทาง Online ผ่านระบบ Zoom สมัครได้ตั้งแต่บัคนี้ถึง 6 มีนาคม 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันยห้าร้อยบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง