โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 7

ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตร Online ผ่านระบบ Zoom สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง