โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น "กลเม็ดเคล็บลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน" รุ่นที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "กลเม็ด เคล็บลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ระยะเวลาครึ่งวัน (จำนวน3ชั่วโมง) หลักสูตร Online ผ่านระบบ Zoom สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง