โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digitai Innovation Buddy : DIB)) จำนวน 18 ทุน โดยรับสมัครตะเงแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง