1. สถิติการจ้างงานภาครัฐ ปี 62 10.03.63 (43.98).pdf