วันนี้ (14 ม.ค.64) เวลา 11.00 น.  ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ ให้การต้อนรับ นางพัชรี  อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจและนโยบายรัฐบาล พร้อมกันนี้ ปลัด พม. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พก. พร้อมตรวจความสะอาดหลัก 5 ส. ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อความสะอาดและเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

แกลเลอรี่