โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือความร่วมมือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ

วันนี้ (5 เม.ย. 64) เวลา 10.30 น. ณ อาคาร APCD ชั้น 3 บริเวณบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานประชุมหารือความร่วมมือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และทุรกันดาร ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลอดจนมีทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ต โดยมี คณะผู้บริหาร พก. คณะผู้บริหาร กสทช. คณะผู้บริหาร สวทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 627
  • Total: 123.417