ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

พก. ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการตระหนักรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

วันนี้ (12 ก.ย. 63) เวลา 08.00 น. ณ โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์  พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 โดยวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานการณ์ด้านคนพิการในจังหวัดบุรีรัมย์ แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  "เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ เพื่อคนทั้งมวล"และการสรุปผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พมจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเสาวนีย์ ปุยะติ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.บุรีรัมย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีองค์กรคนพิการและเครือข่ายจำนวน 70 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม