แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563