ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

พก. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 


เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ