ทั่วไป

ทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

ขอความร่วมมือ ข้าราชการ ในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงานผ่านระบบออนไลน์

ขอความร่วมมือ ข้าราชการ ในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงานผ่านระบบออนไลน์  ได้ที่ทางลิงค์ 

http://www.ocsc.go.th/node/5083