สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2561

สถานการณ์คนพิการ เดือนธันวาคม 2561