งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ & สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

เรื่อง นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY )
วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ The portal Ballroom อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขยายเปิดรับบทความ

Call For Paper


The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”

INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY

(นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค)

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562                      ขยายเวลาเปิดรับบทความ (Abstract และ Full paper) 

วันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562                   พิจารณาบทความ       

วันที่ 7 มิถุนายน 2562                                         ประกาศผลการตอบรับบทความ (ทางเว็บไซต์) 

วันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2562                                  ผู้เขียนแก้ไขบทความ     

วันที่ 21 มิถุนายน 2562                                       ปิดรับบทความที่แก้ไขแล้ว    

ส่งบทความได้ที่ QR Code หรือ  http://bit.ly/regncpd

เว็ปไวต์ : http://www.ncpd2019.kmitl.ac.th/articles/


การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-        นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัสดุท้องถิ่น

เกณฑ์การตัดสิน

1 การนำวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 20 %

2. สอดคล้องกับแนวคิค Universal Design , Assistive Technology 30 %

3. แนวความคิดสร้างสรรค์ 20 %

4. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง 30 %

***หมายเหตุ คำนิยาม : ภูมิปัญญา/วัสดุท้องถิ่น : นวัตกรรมนั้นใช้องค์ความรู้และวัสดุที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นที่มีการผลิต โดยไม่ต้องนำเข้าเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

 

-       นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เกณฑ์การตัดสิน

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 20 %

2. สอดคล้องกับแนวคิค Universal Design , Assistive Technology 30 %

3. แนวความคิดสร้างสรรค์ 20 %

4. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง 30 %

***หมายเหตุ คำนิยาม : เทคโนโลยีขั้นสูง : นวัตกรรมนั้นมีการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์พิเศษ เป็นต้น

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

- ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง                                                     วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

- ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ 10 ทีม                                            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562      

  พร้อมเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท            

- พัฒนาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ                                                  วันที่ 24 - 4 กรกฎาคม 2562   

- นำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย และประกาศรางวัล                        วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  


เว็ปไวต์ : http://www.ncpd2019.kmitl.ac.th/innovation-award/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC (คุณสุชญา  จิรารุจิรดา)

โทร/โทรสาร 02-329-8365-66  โทรมือถือ  083-545-3159

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ncpd2019.kmitl.ac.th/