สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล
สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์: 038-241-7412, 081-866-5129
เบอร์โทรสาร: 038-240-137
E-mail หน่วยงาน: karunywet@dep.go.th
Web site : http://karunyawet.go.th/th/
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ
สถานที่ตั้ง: 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์: 063-117-7899, 033-599-557, 033-599-558
เบอร์โทรสาร: 033-599-558
E-mail หน่วยงาน: bpkhome@dep.go.th
facebook : https://www.facebook.com/bpkhome/
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ
สถานที่ตั้ง: 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 081-913-0906, 02-577-1864
เบอร์โทรสาร: 02-577-2254
E-mail หน่วยงาน: halfwayhomeformen@dep.go.th
Website : http://www.hpd-m.org
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสุพิชา  มานะนิติธรรม
สถานที่ตั้ง: 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 02-577-2898 ต่อ 101, 081-851-1327
เบอร์โทรสาร: 02-904-7348
E-mail หน่วยงาน: halfwayhouseforwomen@dep.go.th
Web site : http://halfwayhomeforwomen.go.th/
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
สถานที่ตั้ง: 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 081-905-2680
เบอร์โทรสาร: 02-583-7999 ต่อ 115
E-mail หน่วยงาน: bpkhome@dep.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/nonthapum
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางวัชราพร  ธวัชชะชุม
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-6815 , 081-919-0856
เบอร์โทรสาร: 02-583-4000
E-mail หน่วยงาน: fuengfah@dep.go.th
Web site : http://www.fuengfah.com
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางจิตรา  เตมีศรีสุข
สถานที่ตั้ง: 78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 02-583-2196
E-mail หน่วยงาน: banrajawadee@dep.go.th
Web site : http://www.banrachawadee.com/Index.aspx
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวอมรศรี รัศมิทัต

สถานที่ตั้ง: 78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์: 02-583-4246, 02-583-4522

เบอร์โทรสาร: 02-583-4246 ต่อ 155

E-mail หน่วยงาน: rachawadeeying@dep.go.th

Web site : http://www.rachawadeeforgirl.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying

ID Line : rachawadeeying

 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางบุญสิตา กันพูล
สถานที่ตั้ง:  751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์:  085-485-4525, 045-315-319
เบอร์โทรสาร:  -
E-mail หน่วยงาน:  ubonhpd@dep.go.th
Facebook : www.facebook.com/ubondisabled
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยงาน: นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
สถานที่ตั้ง: 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 02-462-5232, 02-818-5161, 084-700-0559
เบอร์โทรสาร: 084-700-0559
E-mail หน่วยงาน: baanphrapradaeng@dep.go.th
Website : http://www.baanphrapradaeng.org/
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์: 081-378-0083, 032-735041-2
เบอร์โทรสาร: 032-735043
E-mail หน่วยงาน: rachaburihome@dep.go.th
Facebook : Page facebook

ติดต่อ พก.

14 กุมภาพันธ์ 2561 | นายเจ้าหน้าที่ พก. | 9811 View