ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวเกสรา สัพพะเลข
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์: 075-375-255
เบอร์โทรสาร: 075-375-254
E-mail หน่วยงาน: nakhonsivrc@gmail.com
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชึพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสะอาด
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 750 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-953-197 , 064-092-3499
เบอร์โทรสาร: 02-462-6636
E-mail หน่วยงาน: rehab-khonkaen@dep.go.th
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: นางแววดาว อินทร์จันทร์
สถานที่ตั้ง: 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์: 043-421-252 , 089-569-1329
เบอร์โทรสาร: 043-421-320
E-mail หน่วยงาน: rehab-khonkaen@dep.go.th
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวจินตนา  ศรีนันทพันธ์ 
สถานที่ตั้ง: 455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
เบอร์โทรศัพท์: 042-495022, 089-569-1328
เบอร์โทรสาร: 042-495023 
E-mail หน่วยงาน: rehab-nongkhai@dep.go.th
facebook : https://www.facebook.com/vocationalnongkhai
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: -
สถานที่ตั้ง: 99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เบอร์โทรศัพท์: 036-791643 , 081-8522836
เบอร์โทรสาร: -
E-mail หน่วยงาน: mokul-lopburi@dep.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/mokul59
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: -
สถานที่ตั้ง: 116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-254-092, 081-9670414
เบอร์โทรสาร: 045-254788
E-mail หน่วยงาน: paopanat@dep.go.th
Web site : http://www.toongpoon.m-society.go.th/tpoon/
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง (ศพอพ.จ.สป) 

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวจิราพร  อรุณพูลทรัพย์
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 50 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 02-4625008 , 081-9060385
เบอร์โทรสาร: 02-4625008 , 02-4626636
E-mail หน่วยงาน: rehab-ppd@dep.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/ppadc.org/
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน: -
สถานที่ตั้ง: 303 ม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์: 0-5310-4144 , 081-8830365
เบอร์โทรสาร: 0-5384-2775
E-mail หน่วยงาน: yardfon@dep.go.th
Web site : http://www.yardfon.go.th/
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

หัวหน้าหน่วยงาน: นายวินัย เก่งสุวรรณ
สถานที่ตั้ง: 78/10 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8415 , 086-239-3536, 061-4027880
เบอร์โทรสาร: 02-583-9952
E-mail หน่วยงาน: vdcd@dcc.go.th
Web site : http://www.ddc.go.th/

ติดต่อ พก.

14 กุมภาพันธ์ 2561 | นายเจ้าหน้าที่ พก. | 6307 View