ที่จอดรถคนพิการ ตามโรงพยาบาลที่จัดให้สำหรับคนพิการ คนพิการที่ไม่สามารถขับรถยนต์เองได้ สามารถจอดรถยนต์ที่จอดรถคนพิการได้ป่าว

คือว่าผมเป็นคนพิการต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนแต่ไม่เคยเข้าไปจอดรถที่จอดของคนพิการได้เลยซักครั้ง พอจะจอดยามก็บอกว่าจอดไม่ได้เพราะเป็นที่จอดรถคนพิการ ผมก็บอกว่าผมเป็นคนพิการ เขาบอกว่าให้จอดได้เฉพาะคนพิการที่ขับรถมาเท่านั้น ทั้งที่จอดรถคนพิการก็มีเหลืออีก 2 ที่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนพิการจะเอาเงินทองที่ไหนมาซื้อรถยนต์ และก็ไม่ได้หมายความว่าคนพิการจะสามารถขับรถยนต์ได้ทุกคน คนพิการส่วนใหัญ่ก็ไม่มีอาชีพหรือรายได้อะไรมากมาย คนพิการที่มีรถยนต์เป็นของตัวเองก็มีแต่น้อยครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นรถของคนในครอบครับ หรือต้องจ้างรถยนต์มา ผมเข้าใจนะครับว่าถ้าคนพิการขับรถมาเองอย่างไงก็ต้องให้เขาจอดก่อน เรียงตามลำดับความสำคัญ ความจำเป็นก่อน แต่ผมก็อธิบายว่ายังมีที่จอดรถคนพิการเหลืออีก 2 ที่ เขาก็ไม่ฟังให้ไปจอดรถยนต์หลังตึกซึ่งไกลมาก ผมเองก็แค่อยากหาคำตอบเพราะสังสัยมานานแล้วครับ