ทำไมเข้าตรวจสอบระบบคนพิการไม่ได้

1. ทำไมเข้าตรวจสอบระบบคนพิการไม่ได้ครับ 2. ผมจะตรวจสอบได้มั้ยครับ ว่าได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านทางบัญชีธนาคารว่าได้ผูกกับเลขที่บัญชีหรือเบอร์มือถือพร้อมเพย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนครับ