คนพิการหายแล้วไม่ไปต่อบัตรข้อมูลและสิทธิจะกลับมาเหมือนเดิมใหมครับ

ลูกผมเป็นสมาธิสั้นหมอแนะนำให้ทำบัตรเพื่อสะดวกในการรักษาผมกลัวว่าถ้ารักษาหายแล็วเด็กจะมีประวัติ ถ้าหายแ้ล้วะมีประวัติว่าเป็นคนพิการไหมครับ