การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

ผมอยากกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพ อยากทำร้านขายของชำ ปกติ มีงานทำอยู่ แต่รายได้ไม่พอเพียงรายจ่าย เลยอยาก ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม คือเปิดร้านขายของชำ ให้แฟนเป็นคนดูแล แต่ปัญหาอยู่ที่การกู้เงิน ผมได้สอบถามไปหลายครั้งที่จังหวัดที่อาศัยอยู่ บอกว่ากู้ยาก เพราะมีคนพิการกู้เงินไปแล้วไม่ยอมจ่ายคืน อันนี้แหละ ผมสงสัยมาก มันเป็นความผิดของใคร ซึ่งผมไม่เคยยื่นกู้เลย พอจะกู้หน่อยทำใมต้องได้รับคำตอบแบบนี้ ไม่เข้าใจ คนที่ไม่จ่ายคืน ผมไปเกี่ยวอะไรด้วย ตกลงคนใหม่จะกู้นี่ ต้องไปรอเงินจากคนเดิมเหรอ งบประมาณแต่ละปีล่ะครับ ช่วยตอบให้เข้าใจด้วยครับ
คำตอบ: 
การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1069300