กรณีคนพิการไม่มีบัตรประชาชน

คนพิการต้องการทำบัตรใหม่ หรือต่ออายุบัตรคนพิการ แต่ไม่สามารถไปทำบัตรประชาชนได้ เนื่องจากติดเดียง จะมีแบบฟร์อมเอกสารตัวไหนที่ต้องใช้แนบเพิ่มเติมหรือไม่