ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว นับรวมเป็นการดำเนินการตามมาตรา 35 ได้หรือไม่ 12/16/2016 - 10:13
เจ้าหน้าที่แผนฯ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ยังไม่ตอบ
ชื่อผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ 12/15/2016 - 18:27
กมลเนตร
ยังไม่ตอบ
เงินคนพิการจะเข้าวันเดียวกันทุกเดือนเลยมั้ยคะ 12/14/2016 - 17:11
แม่บ้าน
ยังไม่ตอบ
เกณฑ์ในการนับจำนวนพนักงานและจำนวนพนักงานคนพิการ 12/13/2016 - 18:11
วราพร
ยังไม่ตอบ
ยกเลิกเป็นผู้ดูแลผู้พิการ 12/12/2016 - 13:31
สุธารัตน์
ตอบแล้ว
การขอรับอุปกรณ์สำหรับคนพิการโปลิโอ (เบรส) 12/10/2016 - 16:37
Naranont
ยังไม่ตอบ
มีบัตรคนพิการแต่ทำไมถึงไม่ได้เบี้ยยังชีพคนพิการค่ะ 12/08/2016 - 14:12
สุพัตรา
ตอบแล้ว
ยื่นการจ้างงานคนพิการ ม.33 ต้องส่งใบเสร็จการจ่ายประกันสังคมเดือนมกราคม 2560 ภายใน 31 มกราคม 2560 เลยเหรอครับ แล้วจะทันได้อย่างไรครับ 12/03/2016 - 15:42
ปัณณวิชญ์
ยังไม่ตอบ
ขอเปลียนชื่่อ คนดูแลคนพิการซึ่งอยู่ จ.สุพรรณบุรี 12/02/2016 - 16:53
NOK
ยังไม่ตอบ
ขอทราบรายละเอียดวิธีการสมครเข้าใช้ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ e-services 11/28/2016 - 15:06
ยังไม่ตอบ
ดช.ธนดล การอำนวยป่วยเป็นออทิสติก และยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ที่เทศบาลตำบลเขาย้อยเมื่อ ปี 2558 เมื่อถึงเดือน พย.2559 ไปติดต่อขอรับเงินได้รับการแจ้งว่าทำชื่อตกไปตกส่งชื่อใหม่อีกครั้ง แล้วเราจะได้เงินย้อนหลังไหมคะ ตอนนี้เดือดร้อนมากคะ 11/27/2016 - 19:00
ดาว
ยังไม่ตอบ
เอกสารที่ใช้ในการรายงานคนพิการปี2560 11/22/2016 - 14:02
ผู้ประกอบการ
ยังไม่ตอบ
ผู้พิการไม่ได้รับสิทธิตามกฏหมาย หน่วยงานของรัฐปฏิเสธการให้สิทธิคนพิการ 11/21/2016 - 11:27
ต๋อง
ยังไม่ตอบ
เพิ่มชื่อผู้ดูแลคนพิการ 11/18/2016 - 09:52
น้อง
ตอบแล้ว
ผมทำบัตรคนพิการวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม ปี 2558 พึ่งจะมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยเลี้ยง ช่วงเดือนกันยายน ปี 2559 ตอนนี้ได้รับเป็นรายเดือนมา 3 เดือน คือ เดือนกันยายน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน อยากทราบว่า กรณีนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงย้อนหลังหรือไม่ 11/16/2016 - 12:23
วุฒิชัย สีสมครุฑ
ยังไม่ตอบ
การต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุแล้ว 11/03/2016 - 11:50
หน่อมแน้ม
ตอบแล้ว
ผู้พิการชาวต่างชาติในประเทศไทยจะได้รับสวัสดิการหรือไม่ 11/03/2016 - 09:23
Tanakon Thamthong
ยังไม่ตอบ
คนใส่ตาเทียม 11/02/2016 - 12:01
นพเก้า
ยังไม่ตอบ
รับคนพิการเข้าทำงาน 10/31/2016 - 13:38
อยากเป็นข้าราชการ
ยังไม่ตอบ
ต้องการแจ้งความหรือฟ้องศาล 10/30/2016 - 16:17
ส.ต.ทศพร ตาคม
ยังไม่ตอบ

Pages