ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
ขอแนวทางการจัดงานวันคนพิการสากลหน่อยค่ะ สามารถโหลดได้ที่ไหนคะ 12/15/2017 - 16:49
วิศมาวดี
ยังไม่ตอบ
ขอเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ดูแลผู้พิการ ทางจังหวัดไม่ยอมเปลี่ยนเนื่องจากทะเบียนบ้านอยู่คนละจังหวัด 12/15/2017 - 10:23
หฤทัย
ตอบแล้ว
อายุครบ 60 ปีจะลาออกจากประกันสังคมเพื่อรับบำนาญได้หรือไม่ 12/09/2017 - 04:52
คุณนิธิ
ตอบแล้ว
การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ 12/06/2017 - 17:24
มารุต
ตอบแล้ว
มีบัตรผู้พิการ แต่ไม่เคยได้รับเงินชดเชยเรยย 12/01/2017 - 11:30
นาตาชา
ตอบแล้ว
ไม่ทราบว่าทำไมตรวจสอบรายชื่อคนพิการไม่ได้คะ ปิดหรือปรับปรุงระบบรึเปล่าคะ 11/27/2017 - 15:31
ตอบแล้ว
ขอบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีหนังสือรับรองใช้แทนบัตรหมดอายุ 11/19/2017 - 20:46
อรณี
ตอบแล้ว
คนตาบอดหน้าโลตัสคือคนของโครงการไหมคะ 11/19/2017 - 14:03
มิรา
ยังไม่ตอบ
ขอรถเข็นคนพิการ 11/17/2017 - 14:47
พิริยา
ยังไม่ตอบ
การนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ 11/17/2017 - 09:27
ปูณณภา
ยังไม่ตอบ
เอกสารรับรองความพิการ 11/13/2017 - 12:12
ลำไพ สีดา
ยังไม่ตอบ
หนูเรียนพิ่งจบปริญญาตรี หางานไม่ได้เลยค่ะ 11/06/2017 - 13:30
ณัฐธีรา
ยังไม่ตอบ
ทำไมหมอไม่ให้เป็นคนพิการ 11/03/2017 - 15:42
ช่อผกา แสงแก้ว
ยังไม่ตอบ
รูปแบบบริษัทอยากอยากมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการเป็นรายเดือนจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ 11/03/2017 - 15:22
จักรพงษ์
ยังไม่ตอบ
อายุของเอกสารรับรองความพิการ 11/02/2017 - 10:35
สุนทรี ลาภใหญ่
ยังไม่ตอบ
บริษัทฯ จัดสัมปทานให้คนพิการ ตามมาตรา 35 หากสัมปทานถูกยกเลิกระหว่างปี บริษัทฯต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ หรือไม่ และคำนวณอย่างไร 10/25/2017 - 19:48
สุวรรณนา
ยังไม่ตอบ
คนพิการลาออกระหว่างปี ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ หรือไม่ และคำนวณอย่างไร 10/25/2017 - 19:44
สุวรรณนา
ยังไม่ตอบ
เราเป็นญาติต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการสามารถทำได้มั้ยคะ 10/25/2017 - 16:58
นางสาวนวลกมล สายนวล
ตอบแล้ว
เงินคนชรา 10/22/2017 - 04:18
นายอารมณ์ เตี๋ยพานิช
ยังไม่ตอบ
เงินคนชราออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ 10/22/2017 - 04:11
นายอารมณ์ เตี๋ยพานิช
ยังไม่ตอบ

Pages