ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
ผู้ดูแลคนเดิมต้องไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดด้วยตนเองหรือไม่ ในกรณีต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 01/25/2018 - 14:02
ธันฐภัทร์
ยังไม่ตอบ
ขอทราบเหตุผลในการออกหนังสือรับรองความพิการทุกรอบที่ต่ออายุบัตร 01/24/2018 - 13:35
พันธิยาภัส
ยังไม่ตอบ
ถ้าบัตรตนพิการใกล้หมดอายุจะต่อก่อนได้ไหม 01/22/2018 - 10:40
สมประสงค์ สังข์นารอด
ยังไม่ตอบ
โรงพยาบาลที่รับรองคนพิการ 01/20/2018 - 22:19
โอ๊ต
ยังไม่ตอบ
สิทธิต่อเติมซ่อมแซมบ้านของคนพิการค่ะ 01/20/2018 - 13:14
ขวัญ
ยังไม่ตอบ
อนุมัติเงินนานจังเลยค่ะจังหวัดปทุมธานี 01/19/2018 - 18:53
สุนันทา
ยังไม่ตอบ
นางหนูผาด พลกนิช ได้รับอนุมัติเงินกู้คนพิการยังค่ะ 01/19/2018 - 16:04
นางหนูผาด พลกนิช
ยังไม่ตอบ
หนูอยากมีเรื่องสอบราชการสำหรับคนพิการคะ 01/16/2018 - 21:28
การได้ยิน
ยังไม่ตอบ
อยากทราบระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ยืมคนพิการ 01/13/2018 - 10:15
มารุต พุทธดี
ยังไม่ตอบ
กรณีคนพิการไม่มีบัตรประชาชน 01/12/2018 - 12:08
จารุวรรณ
ยังไม่ตอบ
ขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ 01/12/2018 - 00:05
ปวีณ์ธิดา
ยังไม่ตอบ
ส่งเรื่องขอทำบัตรใหม่ 01/10/2018 - 15:30
ทองคำ บุดดาวงศ์ บ้านนนทภูมิ
ยังไม่ตอบ
คนพิการหายแล้วไม่ไปต่อบัตรข้อมูลและสิทธิจะกลับมาเหมือนเดิมใหมครับ 01/10/2018 - 13:53
สมภูมิ
ยังไม่ตอบ
ที่จอดรถคนพิการ ตามโรงพยาบาลที่จัดให้สำหรับคนพิการ คนพิการที่ไม่สามารถขับรถยนต์เองได้ สามารถจอดรถยนต์ที่จอดรถคนพิการได้ป่าว 01/08/2018 - 16:07
Piyawat S
ยังไม่ตอบ
บริจาคปฎิทิน 01/04/2018 - 17:12
ยังไม่ตอบ
ทำไมเข้าตรวจสอบระบบคนพิการไม่ได้ 01/03/2018 - 11:34
อดิศร อรุณพิทูร
ยังไม่ตอบ
กองทุนเงินกู้ยืมคนพิการ 01/03/2018 - 10:25
นาย กิตติ โพลงเงิน 0802627172
ยังไม่ตอบ
บัตรคนพิการหาย (ไม่มีสำเนา) จะขอมีบัตรใหม่ต้องทำยังไงครับ 12/31/2017 - 12:31
เทิด ทองน้อย
ยังไม่ตอบ
กรณีเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ จำเป็นต้องให้ให้ผู้ดูแลเดิมไปเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือไม่ สามารถมอบอำนาจได้หรือไม่ 12/26/2017 - 13:37
ธันฐภัทร์
ตอบแล้ว
สอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการครับ 12/26/2017 - 11:41
วิษณุ (โตโต้) 026208000 ต่อ 8551
ยังไม่ตอบ

Pages