ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
อยากเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ 02/15/2018 - 11:54
สุดารัตน์
ยังไม่ตอบ
เพิ่มชื่อในบัตรดูแลแคนพิการ 02/12/2018 - 10:03
แมว
ยังไม่ตอบ
จะตั้งมาทำใม ถาม/ตอบ ในเมื่อพวกคุณไม่ยอมมาตอบ ปิดๆไปซะ 02/07/2018 - 09:25
คนเสียภาษี
ยังไม่ตอบ
จังหวัดปทุมทำานล่าช้า 02/05/2018 - 21:52
ยังไม่ตอบ
เงินกู้คนพิการจังหวัดปทุม134ราย 02/05/2018 - 16:33
ยังไม่ตอบ
ขอกู้ยืมเงินคนพิการ จะสองปีแล้วค่ะ จังหวัดขอนแก่น 02/05/2018 - 16:15
คนขอนแก่น
ยังไม่ตอบ
อยากทราบว่าทำไหมการพิจารณาเรื่องเงินช่วยเหลือคนพิการทำใหมล้าช้าจัง 02/05/2018 - 15:03
เฉลิมพล แสงกล้า
ยังไม่ตอบ
เบี้ยคนพิการกับการลดหย่อนภาษี 01/29/2018 - 16:12
บี
ยังไม่ตอบ
ผู้ดูแลคนเดิมต้องไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดด้วยตนเองหรือไม่ ในกรณีต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 01/25/2018 - 14:02
ธันฐภัทร์
ยังไม่ตอบ
ขอทราบเหตุผลในการออกหนังสือรับรองความพิการทุกรอบที่ต่ออายุบัตร 01/24/2018 - 13:35
พันธิยาภัส
ยังไม่ตอบ
ถ้าบัตรตนพิการใกล้หมดอายุจะต่อก่อนได้ไหม 01/22/2018 - 10:40
สมประสงค์ สังข์นารอด
ยังไม่ตอบ
โรงพยาบาลที่รับรองคนพิการ 01/20/2018 - 22:19
โอ๊ต
ยังไม่ตอบ
สิทธิต่อเติมซ่อมแซมบ้านของคนพิการค่ะ 01/20/2018 - 13:14
ขวัญ
ยังไม่ตอบ
อนุมัติเงินนานจังเลยค่ะจังหวัดปทุมธานี 01/19/2018 - 18:53
สุนันทา
ยังไม่ตอบ
นางหนูผาด พลกนิช ได้รับอนุมัติเงินกู้คนพิการยังค่ะ 01/19/2018 - 16:04
นางหนูผาด พลกนิช
ยังไม่ตอบ
หนูอยากมีเรื่องสอบราชการสำหรับคนพิการคะ 01/16/2018 - 21:28
การได้ยิน
ยังไม่ตอบ
อยากทราบระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ยืมคนพิการ 01/13/2018 - 10:15
มารุต พุทธดี
ยังไม่ตอบ
กรณีคนพิการไม่มีบัตรประชาชน 01/12/2018 - 12:08
จารุวรรณ
ยังไม่ตอบ
ขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ 01/12/2018 - 00:05
ปวีณ์ธิดา
ยังไม่ตอบ
ส่งเรื่องขอทำบัตรใหม่ 01/10/2018 - 15:30
ทองคำ บุดดาวงศ์ บ้านนนทภูมิ
ยังไม่ตอบ

Pages