ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
คนตาบอดหน้าโลตัสคือคนของโครงการไหมคะ 11/19/2017 - 14:03
มิรา
ยังไม่ตอบ
ขอรถเข็นคนพิการ 11/17/2017 - 14:47
พิริยา
ยังไม่ตอบ
การนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ 11/17/2017 - 09:27
ปูณณภา
ยังไม่ตอบ
เอกสารรับรองความพิการ 11/13/2017 - 12:12
ลำไพ สีดา
ยังไม่ตอบ
หนูเรียนพิ่งจบปริญญาตรี หางานไม่ได้เลยค่ะ 11/06/2017 - 13:30
ณัฐธีรา
ยังไม่ตอบ
ทำไมหมอไม่ให้เป็นคนพิการ 11/03/2017 - 15:42
ช่อผกา แสงแก้ว
ยังไม่ตอบ
รูปแบบบริษัทอยากอยากมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการเป็นรายเดือนจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ 11/03/2017 - 15:22
จักรพงษ์
ยังไม่ตอบ
อายุของเอกสารรับรองความพิการ 11/02/2017 - 10:35
สุนทรี ลาภใหญ่
ยังไม่ตอบ
บริษัทฯ จัดสัมปทานให้คนพิการ ตามมาตรา 35 หากสัมปทานถูกยกเลิกระหว่างปี บริษัทฯต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ หรือไม่ และคำนวณอย่างไร 10/25/2017 - 19:48
สุวรรณนา
ยังไม่ตอบ
คนพิการลาออกระหว่างปี ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ หรือไม่ และคำนวณอย่างไร 10/25/2017 - 19:44
สุวรรณนา
ยังไม่ตอบ
เราเป็นญาติต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการสามารถทำได้มั้ยคะ 10/25/2017 - 16:58
นางสาวนวลกมล สายนวล
ตอบแล้ว
เงินคนชรา 10/22/2017 - 04:18
นายอารมณ์ เตี๋ยพานิช
ยังไม่ตอบ
เงินคนชราออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ 10/22/2017 - 04:11
นายอารมณ์ เตี๋ยพานิช
ยังไม่ตอบ
อาชีพของคนพิการที่ไม่มีบัตรคนพิการ 10/21/2017 - 11:15
vipada toolsook
ตอบแล้ว
Work and travel 10/21/2017 - 01:40
นายศรราม สาลี
ยังไม่ตอบ
อยากได้แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับมอบอำนาจในการส่งรายงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการคะ 10/18/2017 - 11:39
พรทิพย์
ยังไม่ตอบ
คนพิการที่มีงานทำเดือนละไม่เกิน8-9พันบาท สามารถกู้ยืมได้ไหมคับ 10/14/2017 - 02:09
กังวาน ชอบสอาด
ตอบแล้ว
อยากรู้ว่ากู้เงินผ่านไหม 10/07/2017 - 12:53
นิภาวรรณ เรียบจันทึก
ตอบแล้ว
การขึ้นทะเบียนการจ้างคนพิการ 10/05/2017 - 18:11
วาทินี
ตอบแล้ว
รับสมัครคนพิการ 10/04/2017 - 18:37
คุณนันชา (ฝ่ายบุคคล)
ตอบแล้ว

Pages