ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ประกาศ: 
6 สิงหาคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง