ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันที่ประกาศ: 
28 กันยายน 2017
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง