รายงานสถานการณ์คนพิการ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานสถานการณ์คนพิการ ประจำปี 2560